Op 6 november 2020 hebben Rijk, provincie en regio afgesproken dat huurders van woningcorporaties een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro ontvangen. 

Dit bedrag is voor alle huurders van woningcorporaties in het gebied waarvoor ook de waardedalingsregeling van het IMG geldt. Dit gebied is nog aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt (9679, 9681 en 9682). 

Naar verwachting wordt dit bedrag voor 1 juli 2021 uitgekeerd. Huurders krijgen deze vergoeding, omdat zij anders dan particuliere eigenaren minder makkelijk aanspraak kunnen maken op andere vormen van compensatie. 

Kijk op de website van de NCG voor meer informatie.