Eenmalige vergoeding 750 euro

Op 6 november 2020 hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken dat huurders van woningcorporaties een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro ontvangen. Dit bedrag is voor alle huurders van woningcorporaties in het gebied waar ook de waardedalingsregeling van het IMG geldt. Dit gebied is nog aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt (9679, 9681 en 9682).

De vergoeding is gekoppeld aan de woning en wordt in september door de woningcorporatie aan de hoofdhuurder uitgekeerd. Deze huurders ontvangen dit bedrag automatisch op hun rekening. De huurders ontvangen hierover in de week van 6 september een brief. Huurders die huren via een tussenpersoon krijgen de vergoeding in het najaar uitbetaald. De woningcorporaties moeten over de uitvoering hiervan nog afspraken maken met de tussenverhuurders.

Dit is een vergoeding op basis van een regeling van de Rijksoverheid, die door de corporaties wordt uitgekeerd. De corporaties krijgen hier een subsidie voor. De subsidieregeling van de Rijksoverheid trad op 10 juli 2021 in werking. Vanaf die datum kunnen corporaties de subsidie aanvragen.