De vergoedingen

De gaswinning veroorzaakt aardbevingen in Groningen. Dit zorgt voor overlast bij de inwoners. De rijksoverheid stelt verschillende vergoedingen beschikbaar om huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied te compenseren voor deze overlast.