Sociaal plan

Als gevolg van de aardbevingen in Groningen slopen we veel van onze woningen en bouwen daar nieuwe voor terug. Dat doen we in goed overleg met de huurders en de huurdersvereniging. Zij worden betrokken bij de planontwikkeling. In onze plannen richten we ons op betaalbare, goede, energiezuinige en comfortabele woningen. 

We bieden huurders die te maken krijgen met sloop en nieuwbouw als gevolg van de versterkingsopgave (het veilig maken van woningen) een sociaal plan en uitgebreid aanvullend pakket. 

Voor alle huurders binnen de versterkingsopgave geldt het Sociaal Plan. Het sociaal plan van Woongroep Marenland is in samenspraak met de huurdersvereniging en gemeenten tot stand gekomen.

U leest hier de online versie van ons sociaal plan. De bedragen van 2023 vindt u op deze pagina. Voor elk sloopproject maken we een specifiek plan, dat rekening houdt met de bijzonderheden die op het plan van toepassing zijn.