Uw kinderen en gevolgen gaswinning

Ook uw kind of kinderen hebben te maken of kunnen te maken krijgen met de gevolgen van de gaswinning. Alleen al op het gebied van de aardbevingen zelf. Of het versterken van uw woning. Maar ook wat het met het veiligheidsgevoel van kinderen kan doen.

Speciaal lesprogramma voor scholen

Veiligheidsregio Groningen ontwikkelde een speciale website www.aardbevingenwijzer.nl. Deze website is onderdeel van een lesprogramma voor basisscholen om het gevoel van veiligheid bij kinderen te vergroten. Dit gebeurt met aansprekende lessen over wat kinderen kunnen doen voor, tijdens en na een aardbeving, informatieve lessen over gaswinning en aardbevingen en er is aandacht voor de psychosociale kant.

Tips en contactgegevens voor ondersteuning

Wellicht geeft deze site u ook tips en handvatten voor het gesprek met uw kind of kinderen. De GGD Groningen maakte een brochure over wat dit met mensen doet. In de brochure leest u tips in het gezond omgaan met de gevolgen van de gaswinning. Ook leest u met wie u contact kunt opnemen als u hierbij ondersteuning nodig heeft.