De afspraken

Omdat de gaswinning in Groningen stopt, neemt de kans op aardbevingen af. Dit kan betekenen dat woningen minder of geen versterking meer nodig hebben. Daarom hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden-Groningen en Oldambt op 6 november 2020 extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsbied. De afspraken gelden voor alle eigenaren van woningen. Deze afspraken gelden dus ook voor ons als verhuurder.

Woongroep Marenland onderzoekt wat de nieuwe afspraken betekenen voor de versterkingsaanpak van onze woningen en wat dit betekent voor de bewoners. Dit doen we in overleg met de huurdersorganisaties en met de gemeente waar u woont. Als er particuliere woningeneigenaren in hetzelfde blok wonen, stemmen we dat met elkaar af. Als wij ons voorstel klaar en afgestemd hebben met de huurdersorganisatie, informeren wij onze huurders daar persoonlijk over. Daar hebben we tijd voor nodig.

Er zijn verschillende mogelijkheden. 

  • Het versterkingsadvies voor uw woning is (bijna) klaar.
    Eigenaren van woningen waarvoor het versterkingsadvies klaar ligt bij de NCG, of is afgegeven aan de eigenaar (maar de uitvoering is nog niet gestart) hebben twee mogelijkheden. Zij kunnen ervoor kiezen de woning volgens dit versterkingsadvies te laten versterken. Of zij kunnen de woning opnieuw laten beoordelen volgens de nieuwe inzichten. Als wordt gekozen voor “beoordelen volgends de nieuwste inzichten” komen woningeigenaren in aanmerking voor een vergoeding voor verbetering en verduurzaming van de woning.
  • Er is nog geen versterkingsadvies voor de woning beschikbaar, maar voor vergelijkbare woningen in de buurt wel.
    Woningen waar nog geen versterkingsadvies voor is, worden beoordeeld tegen de nieuwe norm. Niet uitlegbare verschillen in buurten of straten worden zoveel mogelijk gelijkgetrokken, zodat eigenaren in dezelfde straat of buurt zoveel mogelijk gelijk worden behandeld.
  • Woningen waar nog geen versterkingsadvies van beschikbaar is, worden beoordeeld tegen de nieuwe norm. Woningeigenaren kom in aanmerking voor een vergoeding voor de verduurzaming van de woning.

De woningcorporatie onderzoekt wat deze afspraken voor de aanpak van uw woning betekenen.

Meer informatie   
Meer informatie over het versterkingsprogramma, leest u op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). U kunt het bestuursakkoord inlezen als bijlage bij dit nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid.