Woongroep Marenland Logo

Werkzaamheden beëindigd

Per 1 november 2023 heeft Woongroep Marenland de werkzaamheden beëindigd. Het woningbezit en alle activiteiten zijn overgedragen naar Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen.

Woongroep Marenland Logo

Contact met nieuwe verhuurders

Alle huurders en relaties zijn persoonlijk geïnformeerd over hun nieuwe verhuurder of opdrachtgever. Heeft u vragen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Leveranciers

Bent u leverancier en heeft u een vraag over een lopende opdracht? Neem dan contact op met Acantus. Heeft u een vraag over een factuur, stuur dan een mail naar factuurac@acantus.nl

Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen nemen woningen Woongroep Marenland over

Vanaf woensdag 1 november 2023 nemen Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen de woningen van Woongroep Marenland over. Huidige huurders houden dezelfde geldende afspraken. Medewerkers van Woongroep Marenland hebben een nieuwe plek gevonden bij een van de vier corporaties. Na meer dan 100 jaar houdt Woongroep Marenland op te bestaan.

De overdracht was nodig, omdat eind 2022 bleek dat de risico’s voor Woongroep Marenland te groot waren om de versterkingsopgave en de andere taken zelfstandig voort te zetten. In de afgelopen maanden is de overdracht voorbereid en formeel voorgelegd aan huurdersorganisaties, gemeenten waar de woningcorporaties actief zijn, ondernemingsraden, de Autoriteit woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Alle partijen stemden in met de overdracht of gaven positief advies.

Gebiedsgericht verdeling van woningen
Woongroep Marenland had bezit in de gemeente Eemsdelta en de gemeente Het Hogeland. Er is gekozen voor een gebiedsgerichte verdeling van de woningen. Dit sluit aan bij de gebiedsgerichte werkwijze van de woningcorporaties in het aardbevingsgebied. Concreet betekent deze stap dat Groninger Huis 797 woningen overneemt in Appingedam. Acantus neemt 724 woningen over in Appingedam, Spijk, Holwierde en Bierum. Wierden en Borgen neemt 440 woningen over in 't Zandt, Zijldijk, Zeerijp, Eenum, Oosterwijtwerd, Middelstum, Roodeschool, Leermens en Uithuizermeeden. Goud Wonen neemt 169 woningen over in Uithuizen en Warffum.

Nieuw perspectief
Alle huurders hebben informatie gekregen van hun nieuwe verhuurder. De woningcorporaties gaan in november 2023 naar de dorpen toe om kennis te maken met de nieuwe huurders.